Uvjeti korištenja

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Mim Media d.o.o., uključujući, ali se ne ograničavajući na www.monachus.life.

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda Monachus Brenda putem web stranica.